Contabilitate financiara
si de gestiune


Resurse umane salarizare

Expertiza contabila

Management financiar

Consultanta financiar-fiscala

Asistenta juridica

Alte servicii
Asistenta juridica (in colaborare cu Cabinetul de avocatura partener)

»
Autentificarea si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a constituirii organizatiei si a oricaror modificari efectuate de asociati/actionari in structura si/sau organizarea societatii (schimbarea denumirii, a formei juridice sau a sediului societatii, majorarea sau reducerea capitalului social, cesiunea partilor sociale/actiunilor, numirea, revocarea si schimbarea administratorilor, intreruperea temporara a activitatii, fuziunea, divizarea, dizolvarea societatii);
»
Reprezentarea societatii comerciale in fata instantelor judecatoresti, in cazul unor litigii de natura contabila, financiara si/sau fiscala;
»
Reprezentarea in relatia cu organele de inspectie/control ale statului;
»
Recuperari creante - procedura amiabila si/sau procedura judiciara;
»
Informarea periodica asupra modificarilor legislative de natura sa afecteze activitatea firmei.

Cabinet Individual de Avocatura Elena Mihaela IOFCIULESCU
Decizia nr. 98/2008 Barou Prahova
CF 23096862
Ploiesti, Str. Veronica Micle nr. 24, Jud. Prahova
Tel: 0733.580.814; 0740.254.500
Mail : miha_77_07@yahoo.com; mihaela_stroe@mail2world.com