Contabilitate financiara
si de gestiune


Resurse umane - salarizare

Expertiza contabila

Management financiar

Consultanta financiar-fiscala

Asistenta juridica

Alte servicii

Politica de cookies

GDPR
Contabilitate financiara si de gestiune

Contabilitatea generala (contabilitatea financiara) asigura inregistrarea operatiunilor zilnice, tinerea registrelor, intocmirea balantelor, a situatiilor financiar-contabile si a declaratiilor fiscale, astfel incat firma sa respecte toate normele legale in vigoare. Contabilitatea manageriala (contabilitatea de gestiune) analizeaza veniturile si cheltuielile, incasarile si platile astfel incat sa poata oferi informatii despre profitabilitatea si disponibilitatile banesti care pot contribui la cresterea companiei. Rolul contabilitatii manageriale consta in detalierea, analiza si interpretarea informatiile oferite de contabilitatea generala, intr-o forma accesibila managementului companiei.

Contabilitate financiara si de gestiune

»
Contabilitate financiara si de gestiune (calculatia costurilor), pe baza documentelor primare;
»
Inregistrarea cronologica si sistematica a articolelor contabile, pe baza documentelor primare;
»
Intocmirea balantei de verificare analitica/sintetica lunara;
»
Evidenta sintetica si analitica a stocurilor/furnizorilor/clientilor;
»
Evidenta sintetica si analitica a activelor imobilizate si calculul amortizarii mijloacelor fixe;
»
Intocmirea registrelor contabile obligatorii (Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare);
»
Intocmirea si depunerea declaratiilor/deconturilor privind impozitele si taxele la bugetul consolidat al statului (100, 101, 102, 205, 220, 300, 390, 394 s.a.), bugetele locale si fondurile speciale;
»
Intocmirea si depunerea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare (pensii, somaj, sanatate, itm);
»
Intocmirea si/sau verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale (bilant si cont de  profit si pierdere, note la bilantul contabil) in conformitate cu prevederile legale si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
»
Intocmirea si/sau verificarea raportarilor contabile semestriale;
»
Consolidarea conturilor pentru grupurile de societati si transpunerea lor in bilantul contabil;
»
Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri: furnizori sau clienti externi sau asiguratori ai acestora;
»
Asistenta contribuabilului pe timpul controalelor fiscale.

Contabilitate primara

»
Intocmirea documentelor de incasari/plati prin banca : foi de varsamant, ordine de plata, bilete la ordin, cecuri, inclusiv borderourile de incasare prin banca;
»
Mentinerea relatiilor cu bancile si celelalte institutii financiare cu care firma are legaturi;
»
Intocmirea documentelor de incasari/plati prin casierie : chitante, bonuri fiscale, monetare, dispozitii de incasare/plata catre casierie, inclusiv intocmirea registrul de casa;
»
Intocmirea deconturilor de cheltuieli diverse;
»
Intocmirea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
»
Intocmirea bonurilor de consum, bonurilor de predare/transfer/restituire, rapoartelor de productie;
»
Intocmirea raportului de gestiune zilnic;
»
Intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client;
»
Intocmirea foilor zilnice de prezenta (pontaje);
»
Indosarierea/indexarea/arhivarea documentelor.

In urma unei analize amanuntite ne putem asuma si raspunderea pentru refacerea contabilitatii si aducerea la zi a situatiei financiar-contabile, ceea ce presupune refacerea tuturor inregistrarilor din contabilitatea financiara si de gestiune, pe baza documentelor primare deja intocmite, si, dupa caz, refacerea si depunerea tuturor declaratiilor/deconturilor eronat intocmite.