Contabilitate financiara
si de gestiune


Resurse umane - salarizare

Expertiza contabila

Management financiar

Consultanta financiar-fiscala

Asistenta juridica

Alte servicii

Politica de cookies

GDPR
Expertiza contabila si certificare situatii financiare

»
Intocmirea si/sau verificarea si certificarea situatiilor financiare anuale (bilant si cont de profit si pierdere, note la bilantul contabil) in conformitate cu prevederile legale si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS);
»
Intocmirea si/sau verificarea raportarilor contabile semestriale;
»
Consolidarea conturilor pentru grupurile de societati si transpunerea lor in bilantul contabil;
»
Expertize contabile judiciare si amiabile.