Contabilitate financiara
si de gestiune


Resurse umane - salarizare

Expertiza contabila

Management financiar

Consultanta financiar-fiscala

Asistenta juridica

Alte servicii

Politica de cookies

GDPR
Management financiar

Managementul financiar este domeniul prin care se dezvolta un sistem de comunicare intre specialistii din domeniul economico-financiar (economisti, contabili, analisti financiar etc.) si top-managerii nefinantisti, prin intermediul unui sistem propriu de raportari financiare, adaptate la cerintele interne de management a afacerii. Informatiile financiare sunt confidentiale, se adreseaza mediului intern al firmei (echipa manageriala cu pregatire financiara si nonfinanciara) si sunt prezentate sub forma unor rapoarte periodice nestandardizate, adaptate la nevoile interne de management.
Beneficiile implementarii managementului financiar se vor resimti in dezvoltarea controlabila a afacerii si in cresterea performantelor financiare ale firmei.

Management financiar

»
Elaborarea bugetelor si a rapoartelor de control bugetar, prin care se stabilesc si se urmaresc obiectivele anuale ale firmei si anume: maximizarea cotei de piata, a profiturilor si a lichiditatilor. Sistemul bugetar al unei firme cuprinde: bugetele centralizatoare ale firmei (bugetul de venituri si cheltuieli, bugetul de investitii, bugetul de numerar si bilantul financiar) si bugetele specifice pe activitati (bugetul de vanzari, bugetul de marketing, bugetul de productie, bugetul de distributie, bugetul de resurse umane si bugetul administratiei generale);
»
Elaborarea estimarilor financiare pe termen mediu (1-3 ani) si lung (3-5 ani) care vizeaza obiectivele strategice ale companiei si se refera mai ales la investitii si surse de finantare;
»
Intocmirea de rapoarte de diagnostic financiar al firmei si anume: analiza veniturilor si cheltuielilor, incasarilor si platilor, identificarea punctelor tari si a punctelor slabe cu ajutorul indicatorilor economici de rentabilitate, de lichiditate, de gestiune (durata medie de incasare a clientilor, de plata a furnizorilor, de rotatie a stocurilor);
»
Studii si analize de piata (pozitia in piata a firmei, cota de piata detinuta si trendul acesteia);
»
Analiza fluxurilor financiare/cash-flow si a rezultatelor activitatilor firmei (previziuni vs. istoric);
»
Analiza rentabilitatii la nivelul fiecarui centru de profit si cost si pe clase/grupe de produse;
»
Analiza structurala a capitalurilor, activelor imobilizate, creantelor si datoriilor;
»
Analiza riscului de faliment;
»
Analize financiare/operationale diverse (previziuni vs. istoric);
»
Evaluarea patrimoniului entitatii economice;
»
Elaborarea documentatiilor necesare solicitarii/obtinerii de finantari (credite bancare, leasing-uri).

Consultanta si asistenta manageriala

»
Consultanta privind organizarea si conducerea societatii (organigrame, structuri, definiri de posturi/functii);
»
Elaborarea de proceduri si norme interne privind desfasurarea activitatii de baza si a celor conexe;
»
Analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intra si inter departamentala);
»
Consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune si asistenta la implementarea solutiilor alese in legatura cu organizarea departamentului financiar-contabilitate al firmei (circuitul documentelor, politici financiar-contabile si fiscale);
»
Instruirea personalului in legatura cu modul de intocmire a documentelor de evidenta primara si tehnic-operativa, ca si stabilirea circuitul acestora in cadrul organizatiei;
»
Consultanta si asistenta in alegerea/implementarea aplicatiilor informatice necesare activitatii;
»
Informarea periodica a conducerii in legatura cu situatia economico-financiare a societatii si asupra modificarilor reglementarilor din domeniul fiscal si financiar-contabil.